ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมภพ  ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  เข้าติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา   ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน และกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งและมีพลังในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา IUU และพัฒนาทรัพยากรประมงให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!