การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก

 ด่านตรวจประมงปากบารา

การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
คณะทำงานชุดสหวิชาชีพ นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน หัวหน้าชุด และผอ.ศจร.เขต 3 ภูเก็ต
ทำการอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก ของ ศจร. ปากบารา โดยได้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี (Brief) ตอบข้อซักถาม และให้ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม รวมทั้งสังเกต และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตรวจเรือจริง ณ ท่าเทียบเรือ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!