รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา

 ด่านตรวจประมงปากบารา

รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับฟังผลการปฎิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ของศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!