หัวหน้า กตร. เป็นประธานประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


หัวหน้า กตร. เป็นประธานประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง 

บทความ


               วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง เป็นประธานประชุมตรวจรับ งานก่อสร้าง งวด 7 - 9 ศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   276   ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  251  เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU   222  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    217  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื...  175  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  162  หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIP...  157  กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผล...  148  ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี   134  ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕   120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)