เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง การควบคุมตรวจสอบเรือขนถ่ายทูน่าแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2560–2562


เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง การควบคุมตรวจสอบเรือขนถ่ายทูน่าแบบเทกองตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2560–2562