•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้...  136   รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง สิงหาคม 2565    86  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   77  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   76  ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง สิงหาคม 2565    75  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร...  49  เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training A...  47  เข้าร่วมการประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงแรงงาน  กรมป...  41  รายงานความก้าวหน้า "กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"   38  คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566   32