ภารกิจกลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ภารกิจกลุ่มตรวจสอบเรือประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ตามมาตรการรัฐเจ้...  148   รายงานชาวประมงปล่อยปูไข่นอกกระดอง สิงหาคม 2565    89  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   81  ชาวประมงเก็บขยะคืนฝั่ง สิงหาคม 2565    77  ประชุม หารือกรณีเรือประมงสัญชาติมาเลเซียเข้ามาที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสตูล   77  รายงานผลการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   76  เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ Training in Maritime Domain Awareness (MDA) Training A...  50  เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการแพล่อสัตว์น้ำแบบลอย (DFAD) ภายใต้กรอบคณะกร...  50  รายงานความก้าวหน้า    46  คู่มือเจ้าหน้าที่ PIPO 2566   44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)