เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง ได้รับมอบหมายจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมด้วยนายสุเมธ เชิงสะอาด และ ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมหารือเกี่ยวการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย โดยมี นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร กรมประมง ให้การต้อนรับนายสตีฟ เทรนท์ (Mr. Steve Trent) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) พร้อมคณะทีมงาน ได้เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และกรมประมง เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทยและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมถึงนำเสนอหลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ทั้ง 10 ข้อของ EJF ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการการประมงของไทย ตลอดจนการพัฒนากลไกในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมประมงให้มั่นคง มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ มีความยั่งยืนต่อไป 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   208   ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  159  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ครั้งที่ 10/2565    145  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    135  ร่วมการลงพื้นที่และแถลงข่าวการตรวจสอบเอกสารหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้า...  121  ร่วมในการประชุมหารือกับ Mr. Aldo Dell’Ariccia หัวหน้าทีมกลไกการหารือระดับภูมิภาค...  120  ร่วมประชุมพิจารณาหารือถึงขั้นตอนกระบวนการจัดทำเอกสารของหน่วยงานอื่นที่นำมาประกอบ...  115  ร่วมการประชุมหารือกระบวนการการออกหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)   112  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  106  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)