ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ จริตงาม หัวหน้ากลุ่มตรวจเรือประมง และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ด่านตรวจเรือประมงเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องโดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของด่านตรวจเรือประมงเพชรบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)