ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บก.ศรชล. ชั้น 19 อาคาร CAT Tower ถนน เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ว่าที่เรือตรีพรมสันต์ ทองแตง เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ กลุ่มปฏิบัติการ สำนักปฏิบัติการ 1 (สปก.1) เข้าร่วมประชุมการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเล ประจําเดือน เม.ย.๖๕ โดยมี พล.ร.ท.คณาชาติ พลายเพ็ชร์ ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แลพกองบังคับการตำรวจน้ำ มีการ บรรยายเหตุการณ์ และสถานการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ ศรชล. และชี้แจงการปฏิบัติที่ผ่านมาและแนวโน้มของสถานการณ์ที่สิ่งผลกระทบต่อการปฏิบัติของ ศรชล. เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทะเลต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)