ร่วมการประชุมหารือกระบวนการการออกหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK)

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง


ร่วมการประชุมหารือกระบวนการการออกหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ว่าที่เรือตรี พรมสันต์ ทองแตง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง พร้อมด้วย นายเอกภาพ บุญจันทร์ และนายนิธิพล บุญนิธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือกระบวนการการออกหนังสือคนประจำเรือ (SEABOOK) โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน เข้าประชุมร่วมกับ นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ, ผู้แทนจากกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง, ผู้แทนจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมหารือในประเด็น เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนการประมงจากระบบของกรมเ...  308   ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์   272  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง และแรงงานในภาค...  230  การประชุมหารือการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาseabookและการออกใบอนุญาตทำการประมง    213  เข้าร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU   206  เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรื...  173  ร่วมประชุม การให้สัมภาษณ์ของ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ต่อเจ้าหน้าท...  162  หารือและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก  (PIP...  156  กลุ่มตรวจสอบเรือประมง จัดประชุมผ่านระบบการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำเสนอผล...  145  ร่วมการลงพื้นที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี   133


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     ตึกกองประมงต่างประเทศ ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    pipocenter@gmail.com   025611563 (เบอร์ภายใน 1104)