สถานการณ์ผลผลิตประมง

 กลุ่มสถิติการประมง

สถานการณ์ผลผลิตประมง 

สถานการณ์ผลผลิตประมง

 เผยเเพร่: 2020-08-13  |   ข่าววันที่: 2563-08-13 |  อ่าน: 912 ครั้ง
 

 สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติ.. (2,265)  ประวัติหน่วยงาน.. (1,441) ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,365) อำนาจหน้าที่.. (1,321) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (912) แบบสำรวจ.. (771) ผลงานวิจัย.. (636) เป้าหมาย.. (431) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (351) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (346) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (343) แผนปฏิบัติงาน.. (335) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (298) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (293) คู่มือ.. (274) งบประมาณ.. (234) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (205) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (202) ปก2.. (173) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (161)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร