ระบบงานสถิติการประมง

 กลุ่มสถิติการประมง

ระบบงานสถิติการประมง 

ระบบงานสถิติ

 เผยเเพร่: 2020-07-24  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 3,488 ครั้ง
 

 

 

 ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน

  

ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  

ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ

 

ระบบสถิติประมงพาณิชย์

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (3,488)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (1,932) ประวัติหน่วยงาน.. (1,505) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,409) อำนาจหน้าที่.. (1,351) แบบสำรวจ.. (1,077) ผลงานวิจัย.. (803) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (567) เป้าหมาย.. (557) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (493) แผนปฏิบัติงาน.. (432) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (414) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (376) คู่มือ.. (371) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (353) งบประมาณ.. (326) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (252) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (240) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (240) ปก2.. (209)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร