ปก3

 กลุ่มสถิติการประมง

ปก3 

ปก

 เผยเเพร่: 2020-07-21  |   ข่าววันที่: 2020-07-21 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบงานสถิติการประมง.. (4,608)  ระบบบริการข้อมูลสถิติการประมง.. (2,363) สถานการณ์ผลผลิตประมง.. (1,800) ประวัติหน่วยงาน.. (1,588) อำนาจหน้าที่.. (1,379) แบบสำรวจ.. (1,291) ผลงานวิจัย.. (920) ระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (749) เป้าหมาย.. (640) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (604) ระบบสถิติการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ.. (510) แผนปฏิบัติงาน.. (474) คู่มือ.. (439) ระบบงานสถิติประมงพื้นบ้าน.. (415) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง.. (410) งบประมาณ.. (389) กลุ่มสถิติการประมงประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม 2563.. (366) ปฏิทินการปฏิบัติงานสำรวจสถิติการประมง.. (313) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดเพชรบูรณ์.. (289) เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจสถิติการประมง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร.. (277)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร