กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน

 กลุ่มสถิติการประมง

กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบัน 

ข่าวกิจกรรม


                    วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและติดตามสภาวะการทำประมงในปัจจุบัน จากนั้นได้เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของฟาร์ม เคลิ้ม - ตุ้ม พันธุ์ปลา ตำบลศรีจุฬา อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก ศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน โดยเลี้ยงปลานิลรวมกับปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ และปลาจีน และเยี่ยมชมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านวังดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง มีการเลี้ยงปลานิลแดงในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติปริมาณสัตว์น้ำเค็มที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (ประมงพาณิชย์) เดือน พ.ย.65   381   รายงานข้อมูลสถิติการประมงมาตรา 9 ของ พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 เดือน มกราคม 2566   319  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาข้อมู...  295  เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจำแนกข้อมูลเพ...  235  กลุ่มสถิติการประมงไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)...  206  กลุ่มสถิติการประมงเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (Fisheries Map)...  199  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยง...  197  กลุ่มสถิติการประมงลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาข้อมูลสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว...  171  กลุ่มสถิติการประมงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถิติทางการเพื่อการพัฒนาประเทศ   142  สถานการณ์ผลผลิตของการประมงไทย ปี 2565 - 2568   88


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มสถิติการประมง

     อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น 5 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร    statdof2016@gmail.com   0-2940-6151