การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) 

การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ (ชำนาญการ และ...


1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน

 

2. เอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่  โดยให้เลือกหัวข้อประเภททรัพยากร    และกดเลือกที่หัวข้อ เอกสารวิชาการ และ เอกสารเผยแพร่

 

3. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งว่าง

                 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

4. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้          ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว

                 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารประกอบการคัดเลือก)

 

 

5. ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานในสังกัดกรมประมง

               1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คำสั่งกรมประมง 2565   10,277   ประกาศกรมประมง   1,173  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,065  ประกาศกรมประมง 2565   776  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  717  HR อาสามาบอก......คลิกดูเอกสารก่อนหน้า......   634  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  236  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   224  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ