การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ) 

การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ (ชำนาญการ และ...


1. ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน

 

2. เอกสารวิชาการและเอกสารเผยแพร่  โดยให้เลือกหัวข้อประเภททรัพยากร    และกดเลือกที่หัวข้อ เอกสารวิชาการ และ เอกสารเผยแพร่

 

3. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งว่าง

                1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

4. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้          ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีคนครองตำแหน่งอยู่แล้ว

                 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                 6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารประกอบการคัดเลือก)

 

 

5. ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานในสังกัดกรมประมง

               1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  1,672   การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1,070  ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   694  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  270  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   161  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   125  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  72  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   69  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  36  พื้นหลังใช้ในการประชุม ZOOM   15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ