การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ (ชำนาญการ และ...


การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานดพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ  

  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งที่ไมไ่ด้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการและเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

                  - บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบเป็นระดับตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติ 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามกรอบตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจาก ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1,095   ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ และ ทรงคุณวุฒิ)   719  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  357  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2563 - 2564   168  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 2565   128  การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  91  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  90  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญในสังกัด กรมประมง   71  พื้นหลังใช้ในการประชุม ZOOM   15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ