ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี               วันที่ 3 กันยายน 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมกล่าวมอบนโยบายและพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง  พร้อมด้วย นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาขี้ตัง ปูขาว กุ้งกุลาดำ เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิจัยฯ ซึ่งนำเสนอผลงาน การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านค่าคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปูทะเลด้วยโปรแกรม Arduino

               ในเวลา 14.00 น.  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี จ.ปัตตานี โดยการนี้อธิบดีกรมประมงได้ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ศูนย์วิจัยฯ อีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนธันวาคม 2565   176   โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   173  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 750,000 ตัว บริเวณอ่าวปัตตานี ต.บาราโหม อ.เมื...  103  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 400,000 ตัว บริเวณปากอ่าวรูสะมีแล อ.เมือง แล...  100  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   86  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช...  47  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุม...  46  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้า...  43  จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าของการผลิตปลากะพงขาว การบริหารกลุ...  42  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนมกราคม 2566   41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ