คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile clinic) แนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ ในพื้นที่จ.ปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile clinic) แนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ ในพื้นที่จ.ปัตตานี          ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายสมาน กูจิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยฯ  ร่วมต้อนรับนางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และ ดร. จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดปัตตานี ในเขตอำเภอหนองจิก จำนวน 3 ฟาร์ม และอำเภอยะหริ่ง จำนวน 2 ฟาร์ม  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามปัญหาการเลี้ยงกุ้ง และให้คำแนะนำในการจัดการปัญหาโรคสัตว์น้ำ บริการตรวจตัวอย่างกุ้ง น้ำ ดิน ให้แก่เกษตรกร  

          ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัคตานี เข้าร่วมจัดกิจกรรม "คลินิกเคลื่อนที่(Mobile clinic)แนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ" โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์โรคกุ้ง และแนวทางป้องกัน การจัดการด้านสุขภาพกุ้งและความปลอดภัยทางชีวภาพ การใช้จุลินทรีย์บาซิลลัสวาริช ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมบริการตรวจสุขภาพกุ้งและน้ำเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา โดยมีเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต...  151   โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   151  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนธันวาคม 2565   150  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว บริเวณชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ....  94  คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile clinic) แนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ ในพื้นที่จ.ปัตตาน...  92  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่ " ประจำเดือน กันยายน 2565   92  สนับสนุนพันธุ์ปูขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่งแ...  76  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตาน...  64  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   58  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้า...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ