แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่ปุ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่ปุ่น ผลจากการเข้าตรวจเยี่ยมราชการของนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง  นายประเทศ  ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ และนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี หาแนวทางเพิ่มมูลค่าปลาบาซี(ปลาโคบ) และปลาโมงโกย ที่ชาวประมงจับได้เป็นจำนวนมาก แต่จำหน่ายได้ในราคาถูก  มาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ ซึ่่งนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้นำเสนอจัดทำเมนูอาหารญี่ปุ่นประเภทปลาซูชิ เพราะปลาโคบ มีลักษณะคล้ายปลาโคฮาดะ ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวรุต ชคทิศ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารซูชิคำโตโต ผลจากการนำมาแปรรูปและทดลองชิม พบว่ารสชาติเนื้อปลาในเมนู"ปลาดองโคฮาดะ" มีรสนุ่มและไม่มีก้างหลงเหลือจากการแปรรูป อีกทั้งเนื้อปลายังมีรสชาติอร่อยไม่แพ้เมนูปลาซูชิของญี่ปุ่น สามารถส่งเสริมต่อยอดและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการประมงชนิดใหม่ที่น่าสนใจต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   150   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  145  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  117  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    116  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  113  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   103  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  101  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  100  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    97  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ