แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่ปุ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


แนวทางเพิ่มมูลค่า"ปลาบาซี(ปลาโคบ) เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ กับเมนูอาหารญี่ปุ่น ผลจากการเข้าตรวจเยี่ยมราชการของนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง  นายประเทศ  ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ และนางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้มอบหมายให้นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี หาแนวทางเพิ่มมูลค่าปลาบาซี(ปลาโคบ) และปลาโมงโกย ที่ชาวประมงจับได้เป็นจำนวนมาก แต่จำหน่ายได้ในราคาถูก  มาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชนิดใหม่ ซึ่่งนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้นำเสนอจัดทำเมนูอาหารญี่ปุ่นประเภทปลาซูชิ เพราะปลาโคบ มีลักษณะคล้ายปลาโคฮาดะ ของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวรุต ชคทิศ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารซูชิคำโตโต ผลจากการนำมาแปรรูปและทดลองชิม พบว่ารสชาติเนื้อปลาในเมนู"ปลาดองโคฮาดะ" มีรสนุ่มและไม่มีก้างหลงเหลือจากการแปรรูป อีกทั้งเนื้อปลายังมีรสชาติอร่อยไม่แพ้เมนูปลาซูชิของญี่ปุ่น สามารถส่งเสริมต่อยอดและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการประมงชนิดใหม่ที่น่าสนใจต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม กิจกรรมการ...  232   ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเลี้ย...  169  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   148  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน จำนวน 7,000 ตัว บริเวณบ้านท่าพง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี   147  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ...  142  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว บริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่ง จ...  140  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   126  ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต...  124  จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน   100  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว บริเวณบ้านบางหมู อ.ปานาเระ จ.ปัตต...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ