ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กองตรวจราชการ กรมประมง และ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยทางศูนย์วิจัยฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกรมประมง ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่  ตำบลบางปู โดยใช้ลูกปูขนาด8-15ตัวต่อกิโลกรัม ราคา150บาท ปล่อยในบ่อขนาด 5 ไร่ จำนวน 5,000ตัว ใช้ระยะเวลาการเลี้ยง4เดือน ใช้ปลาหมอเทศ ที่รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยง นำมาให้เป็นอาหาร ได้ผลผลิตปูดำออกจำหน่ายทุกวัน วันละอย่างน้อย 10 กิโลกรัม พบว่าเกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำ 5,000บาทต่อวัน คณะผู้ตรวจและผอ.กพช ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยฯนำผลการเลี้ยงไปศึกษาวิเคราะห์ ต้นทุน กำไร เพื่อส่งเสริมต่อยอดการเลี้ยงปูในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้สามารถขยายการเลี้ยงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวสิชล1 ของนายมานพ รัตนเดโชที่ ตำบลตะโละการ์โปร์ อำเภอยะหริ่ง  มีลงเลี้ยงกุ้ง อายุ30 วัน ขนาด130ตัวต่อกิโลกรัม มีการจัดการโดยใช้จุลินทรีย์ในระหว่างการเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจ ทางคณะผู้ตรวจและผอ.กพช.ได้ให้คำแนะนำการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 และการใช้จุลินทรีย์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการกรมประมง เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม กิจกรรมการ...  232   ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเลี้ย...  169  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   148  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน จำนวน 7,000 ตัว บริเวณบ้านท่าพง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี   147  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณ ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ...  142  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว บริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่ง จ...  140  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   126  ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต...  124  จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน   100  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว บริเวณบ้านบางหมู อ.ปานาเระ จ.ปัตต...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ