สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 120,000 ตัว เพื่อปล่อยในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 120,000 ตัว เพื่อปล่อยในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวปัตตานี ในวันที่ 21 เมษายน 2565 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 120,000ตัว ให้กับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอปัตตานี และนายชวัลวิทย์ พัฒน์เจริญ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยในพื้นที่ 3 จุด ณ บริเวณ เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบานา  บ้านตันหยงลูโละและ บ้านบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   155   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  146  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    120  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  118  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  116  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   105  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  102  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  102  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    101  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ