เข้าตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์( มกษ-9000-2552) ในพื้นที่ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี


เข้าตรวจประเมินฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์( มกษ-9000-2552) ในพื้นที่ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี วันที่ 24 มีนาคม 2564 . นายสมาน กูจิ พร้อมด้วย นางสาวซูไฮบัส เจ๊ะโด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของนางชินสุดา แก้วตรัง ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามมาตรฐาน มกษ.เกษตรอินทรีย์ 9,000 เล่ม 1-2552 ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น้ำเพื่อการตรวจประเมินสารตกค้างการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบคอนโด ที่ ต...  151   โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำเดือนตุลาคม 2565   151  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่"ประจำเดือนธันวาคม 2565   150  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว บริเวณชายหาดแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ....  94  คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile clinic) แนะนำเกษตรกรเรื่องโรคสัตว์น้ำ ในพื้นที่จ.ปัตตาน...  92  โครงการจัดหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่ " ประจำเดือน กันยายน 2565   92  สนับสนุนพันธุ์ปูขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยบริเวณบ้านตะโละสะมีแล อ.ยะหริ่งแ...  76  ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตาน...  64  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   58  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จเจ้า...  33


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ