ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 14-18 เดือนมิถุนายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพาณิชย์ วันที่ 14-18 เดือนมิถุนายน 2564 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-30  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 88 ครั้ง
 

            เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 ได้ทำการเก็บข้อมูลการทำประมงจากเรืออวนลากคู่ 3 คู่ และเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 3 ลำ โดยเรืออวนลากคู่ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะพยาม เกาะพระทอง เกาะสุรินทร์ และเกาะบัว มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ 130.71 กก./ชม. ประกอบด้วยอัตราการจับเฉลี่ยของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เท่ากับ 47.27 กก./ชม. และปลาเป็ด เท่ากับ 83.44 กก./ชม. ส่วนอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะช้าง เกาะสุรินทร์ เกาะบัว หน้าท้ายเหมือง และเกาะราชา มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 49.84 กก./ชม. ประกอบด้วยอัตราจับของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เท่ากับ 27.49 กก./ชม. และปลาเป็ด เท่ากับ 22.35 กก./ชม.

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (442)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (404) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (337) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (335) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (334) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (298) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (287) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (270) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (259) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (236)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง