ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้าน เดือนมิถุนายน 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

ศพท.ระนองปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลประมงพื้นบ้าน เดือนมิถุนายน 2564 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |   ข่าววันที่: 2021-06-29 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

            เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ในวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 5 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 29 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 2 ลำ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะสน อัตราการจับเฉลี่ย 5.30 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนกุ้งสามชั้น จำนวน 5 ลำ มีแหล่งการทำประมงบริเวณเกาะกำ ปากคลองบางกล้วย และหน้าหาดประพาส อัตราการจับเฉลี่ย 15.38 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 2 ลำ มีแหล่งการทำประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย และเกาะค้างคาว อัตราการจับเฉลี่ย 36.40 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 17 ลำ มีแหล่งการทำประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะค้างคาว หน้าบางเบน เกาะกำ เกาะล้าน หน้าหาดประพาส และหน้าทะเลนอก อัตราการจับเฉลี่ย 14.48 กก./เที่ยว และเครื่องมืออวนลอยปลากระบอก จำนวน 3 ลำ มีแหล่งการทำประมงบริเวณปากร่องบางเบน เกาะนกและหน้าแหลมนาว อัตราการจับเฉลี่ย 15.97 กก./เที่ยว

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (442)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (404) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (337) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (335) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (334) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (298) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (287) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (270) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (259) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (236)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง