คณะทำงานโครงการ Implementing country level project activities of TPC/3511 in Thailand ของ FAO ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน้อย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


คณะทำงานโครงการ Implementing country level project activities of TPC/3511 in Thailand ของ FAO ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน้อย 

กิจกรรม


วันที่ 29-30 เมษายน 2560  นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และคณะทำงานโครงการ Implementing country level project activities of TPC/3511 in Thailand ของ FAO (Ecology Carring Capacity) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งน้ำในด้านความเหมาะสม สามารถที่จะทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ได้มากน้อยเพียงใด ในแม่น้ำน้อย ร่วมประชุุมวางแผนปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เขต9 (ชัยนาท) และร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานเก็บข้อมูล ตรวจวัดคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060