เจ้าหน้าที่ ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


เจ้าหน้าที่ ศพจ.เขต9 (ชัยนาท) ให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง 

กิจกรรม


วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ได้นำเกษตรกรจำนวน 8 ราย เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน" ในโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยด้านประมง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060