โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดชัยนาท

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรม


วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักวิชาการของศูนย์ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการอนุบาลสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การทำอาหารธรรมชาติเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดชัยนาท กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ  จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดอินทราราม อำเภอสรรพยา โดยนายชูชาติ ผิวเผือก   2.โรงเรียนมาติการาม อำเภอสรรคบุรี  โดยนายวีรภัทร์ พุ่มพระภา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060