มอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


มอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

บทความ


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่สำนักงานชลประทานที่ 12 ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำพันธุ์ปลามอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060