โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

บทความ


เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการและให้ความรู้ทางด้านประมง โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท และนำพันธุุ์สัตว์น้ำมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อขยายพันธุ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ  ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060