โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-05-07  |   ข่าววันที่: 2018-05-07 |  อ่าน: 228 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการและให้ความรู้ทางด้านประมง โดยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท และหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท และนำพันธุุ์สัตว์น้ำมอบให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อขยายพันธุ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ  ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,202)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,754) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,137) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,128) ประวัติหน่วยงาน.. (2,008) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,828) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,791) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,389) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,343) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150