เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์ พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ในพื้นที่ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060