กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ นายวรวิทย์  พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมอบหมายให้นักวิชาการประมง นำพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองชางแหลม หมู่ 11 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหนองชางแหลมและประชาชน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060