โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง(Zoning by Agri-Map) อำเภอหันคา ครั้งที่ 2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง(Zoning by Agri-Map) อำเภอหันคา ครั้งที่ 2 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-24  |   ข่าววันที่: 2018-01-24 |  อ่าน: 236 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นำลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และวัสดุทางการเกษตร มอบให้เกษตรกรอำเภอหันคา ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง(Zoning by Agri-Map)  หลังจากที่ให้คำแนะนำความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร โดยมี นายวรวิทย์  พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการมอบ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประมงอำเภอหันคาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างดียิ่ง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,081)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,673) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,105) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,096) ประวัติหน่วยงาน.. (1,952) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,790) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,726) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,346) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,300) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,136)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150