งดให้ งดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


งดให้ งดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ กรมประมง มีนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ "งดรับ งดใช้" ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆ อย่างโปร่งใส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060