ประชุมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

ประชุมโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-08  |   ข่าววันที่: 2017-12-06 |  อ่าน: 332 ครั้ง
 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้กับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยมี ดร.กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดเขต 9 (ชัยนาท) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ตามกฎกระทรวง กำหนดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ.2559 ฉบับที่ 1-4

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (2,959)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,522) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,081) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,046) ประวัติหน่วยงาน.. (1,830) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,761) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,669) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,294) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,265) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,115)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150