กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนร่วมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนร่วมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท มอบหมายให้นายชูชาติ ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นำลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 3,000 ตัว มอบให้โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060