เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา" 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-22  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 358 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่ (เรือเอกพิทักษ์  ทรัพย์อุดม ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ) ศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา" ระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการอบรมโดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,897)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,505) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,063) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,010) ประวัติหน่วยงาน.. (1,809) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,739) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,633) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,273) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,249) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,104)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150