คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ 

กิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 คณะครูและนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร จำนวน 68 คน เข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060