ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-03  |   ข่าววันที่: 2021-02-03 |  อ่าน: 213 ครั้ง
 

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงให้ความร่วมมือกับกรมประมงและสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการให้บริการจัดส่งสัตว์น้ำสวยงามให้แก่ผู้รับภายในประเทศด้วยระบบขนส่งพิเศษ โดยผู้เพาะเลี้ยง/ผู้ประกอบการสามารถส่งสัตว์น้ำสวยงามได้ ณ จุดบริการ 202 ปณ. (https://file.thailandpost.com/upload/content/fight%20fish%20point%20service_5d43c589cd115.pdf)

#ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล #ไปรษณีย์ไทย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก".. (590)  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Champ Farm) จ.นครปฐม.. (553) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : AF Arowana Farm.. (550) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Maprang Farm) จ.นครปฐม.. (537) เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ และ ขอรับรองใหม่ Thai Nippon Fish Farm.. (505) เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP) : มาลีฟาร์ม.. (476) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Ban Pong Goldfish Farm) จ.ราชบุรี.. (464) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : P&Y Discus.. (454) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) Betta Hero .. (414) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : Diamond Rays Farm.. (402)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)