ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงให้ความร่วมมือกับกรมประมงและสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการให้บริการจัดส่งสัตว์น้ำสวยงามให้แก่ผู้รับภายในประเทศด้วยระบบขนส่งพิเศษ โดยผู้เพาะเลี้ยง/ผู้ประกอบการสามารถส่งสัตว์น้ำสวยงามได้ ณ จุดบริการ 202 ปณ. (https://file.thailandpost.com/upload/content/fight%20fish%20point%20service_5d43c589cd115.pdf)

#ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล #ไปรษณีย์ไทย