ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตกลงให้ความร่วมมือกับกรมประมงและสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการให้บริการจัดส่งสัตว์น้ำสวยงามให้แก่ผู้รับภายในประเทศด้วยระบบขนส่งพิเศษ โดยผู้เพาะเลี้ยง/ผู้ประกอบการสามารถส่งสัตว์น้ำสวยงามได้ ณ จุดบริการ 202 ปณ. https://file.thailandpost.com/upload/content/fight%20fish%20point%20service_5d43c589cd115.pdf

#ส่งปลากัดอย่างไรจึงปลอดภัยไร้กังวล #ไปรษณีย์ไทย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)    inland.aquaorna@gmail.com   025791862   025791862   แฟนเพจ