สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ


สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก" เตรียมพบกับ สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร? ปลาชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด? ประเทศไหนนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามมากที่สุด? อยากส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?

มาร่วมฟังแบบเจาะลึกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางเพจเฟสบุ๊ก FishKeepingAndAquaWorld

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 13.15: เจาะลึกธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย พร้อมกลยุทธ์ของกรมประมง ในการสนับสนุนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงที่ 2 เวลา 13.15 – 13.40: ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงแนวโน้มในอนาคต และเทรนด์ของตลาดโลก โดย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล kawintrad@impact.co.th

FishKeepingAndAquaWorld

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)    inland.aquaorna@gmail.com   025791862   025791862   แฟนเพจ