สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-16  |   ข่าววันที่: 2021-03-16 |  อ่าน: 650 ครั้ง
 

เตรียมพบกับ สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร? ปลาชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด? ประเทศไหนนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามมากที่สุด? อยากส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?

มาร่วมฟังแบบเจาะลึกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางเพจเฟสบุ๊ก FishKeepingAndAquaWorld

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 13.15: เจาะลึกธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย พร้อมกลยุทธ์ของกรมประมง ในการสนับสนุนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงที่ 2 เวลา 13.15 – 13.40: ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงแนวโน้มในอนาคต และเทรนด์ของตลาดโลก โดย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล kawintrad@impact.co.th

FishKeepingAndAquaWorld

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก".. (650)  เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : AF Arowana Farm.. (598) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Champ Farm) จ.นครปฐม.. (591) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Maprang Farm) จ.นครปฐม.. (577) เข้าตรวจประเมินต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำ และ ขอรับรองใหม่ Thai Nippon Fish Farm.. (553) เข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP) : มาลีฟาร์ม.. (506) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของคณะ EDB (ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม Ban Pong Goldfish Farm) จ.ราชบุรี.. (497) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : P&Y Discus.. (479) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) : Diamond Rays Farm.. (439) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก(ฺสอ.3) Betta Hero .. (438)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

     50 เกษตรกลางบางเขน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 (กรมประมง)