อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกรกฏาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-07-29 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 คม เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) ณ.มัสยิดบ้านดาแลแป หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยนายสามารถ ทองคำชุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบันนังสตา” โดยหน่วยฯ ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน. และห้ามใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ และเงื่อนไขวิธีกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง ของพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีนายอำเภอบันนังสตาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (377)  ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (167) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (145) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (134) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (130) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (129) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (128) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (128) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (123) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ร.ร.เขื่อนบางลาง ยะลา.. (123) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (122) อ.ยิ้มและวันดินโลก.. (121) อำเภอยิ้มเคลื่อนที่.. (121) พัฒนาหน่วยฯ.. (119) มอบอินทผาลัม.. (119) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (119) ควบคุมการประมง 24-26 ก.พ.63.. (113) 5 ธันวาคม .. (107) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (107) ควบคุมการประมง 6-8 ธ.ค.62.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130