ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

 เผยเเพร่: 2020-06-10  |   ข่าววันที่: 2020-06-10 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

    - นปจ.เขื่อนบางลาง ยะลา สังกัด ศปจ.(สุราษฏร์ธานี) โดยนายเล็ก บัวชุม เจ้าหน้าที่หน่วยฯ นปท.ปัตตานี หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ทหาร และนักเรียน ในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีปล่อยกุ้งกุลาดำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  จำนวน 1 ล้านตัว ณ.ลานอเนกประสงค์ บริเวณสะพานคอยร้อยปี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล อีกทั้ง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์กุ้งกุลาดำ และเครื่องมือทำการประมงให้กับผู้แทนชาวประมงพื้นบ้าน จากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง) จำนวน 6 แห่ง.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (510)  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (240) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (239) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (237) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (235) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (227) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (222) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (213) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (206) พัฒนาหน่วยฯ.. (200) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (198) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (194) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (194) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (191) มอบอินทผาลัม.. (190) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (183) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (178) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (177) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (177) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (177)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130