ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ 

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2563

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26 |  อ่าน: 184 ครั้ง
 

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงานของหน่วยฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ในสัปดาห์ที่ 2 ตามนโยบายของกองตรวจการประมง เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และไปในทางทิศทางเดี่ยวกัน "คนสำราญงานสำเร็จ"


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเปลี่ยนแปลงช่วงฤดูน้ำแดง 2563.. (510)  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563.. (240) ควบคุมการทำการประมง 3-5 มิ.ย.63.. (239) ประวัติหน่วยป้องกันและปราบปรรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา.. (237) ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ยะลา.. (235) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (227) ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง 63.. (222) ผู้ว่าฯยะลา ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลางยะลา.. (213) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย.63 นราธิวาส.. (206) พัฒนาหน่วยฯ.. (200) ควบคุม 10-12 ม.ค.63.. (198) พัฒนาหน่วยฯ 28 พ.ค.63.. (195) กิจกรรมแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ FC.. (194) ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 63.. (191) มอบอินทผาลัม.. (190) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (184) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 63 12 ธ.ค.62.. (178) ควบคุม 6-8 ม.ค.63.. (177) ควบคุมการประมง 21-23 ม.ค.63.. (177) ควบคุม 18-20 พ.ค.63.. (177)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130