รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง) ประจำปี 2565

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)


รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพประมง) ประจำปี 2565 ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเกษม ฮ่อบุตร หัวหน้าหน่วยฯ และนายเล็ก บัวชุม นายท้ายเรือลำน้ำชั้น 1 พร้อมด้วยประมงอำเภอสุไหงปาดี สำนักงานประมงหวัดนราธิวาส ออกติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาชุมชนประมง) สำหรับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านแปรรูป ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบือแนยามู ต.กาวะ และกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   219   กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565   186  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 28-29 มิถุนายน 2565   180  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565   172  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565   167  รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติ 25 กรกฎาคม 2565   162  รายงานภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี ศรีสิน...  156  รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ...  132  รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...  127  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4 สิงหาคม 25...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ