รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ 1 เมษายน ในวันที่5 เมษายน 2565

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)


รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ 1 เมษายน ในวันที่5 เมษายน 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา (สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา) จัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครงการ “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” พร้อมให้บริการความรู้วิชาการด้านประมงและเผยแพร่ข้อมูลบทบาทหน้าที่ภารกิจสำคัญของกรมประมง ณ แหล่งน้ำบ้านสีคง หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีจ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาบ้าจำนวน 100,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

"คนสำราญ งานสำเร็จ"

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 19-22 เมษายน 2565   233   รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครง...  217  ขอรายงานภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565   189  รายภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565   176  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   164  รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ...  137  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565   135  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565   129  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565   127  ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมประชุมการการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ