รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-11 มีนาคม 2565

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)


รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ในวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายสามารถ ทองคำชุม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ จำนวน 4 นาย นำเรือตรวจการประมงบางลาง 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงทั่วไป พื้นที่น่านน้ำภายใน ในพื้นที่เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ผลการปฏิบัติงาน พบเครื่องมือประมงประเภท ข่ายในล่อน จำนวน 9 ผืน วางดักจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาสัตว์น้ำคลองโต๊ะโม๊ะ ม. 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา และไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด จึงทำการตรวจยึด และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตามปจว.ข้อ 2 เวลา 10.00น.คดีอาญา ที่ 9/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 5/2565 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีร.ต.อ.อัครวิทย์ ประดับศิลป์ เป็นเจ้าพนักงานสอบสวน และพบเครื่องมือประมงประเภท ข่ายในล่อน จำนวน 15 ผืน วางดักจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาสัตว์น้ำคลองฮาลา-บาลา ม. 8 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา และไม่พบผู้ลักลอบกระทำความผิด จึงทำการตรวจยึด และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตามปจว.ข้อ 1 เวลา 11.30น.คดีอาญา ที่28/2565 บัญชีของกลางลำดับที่ 23/2565 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ชาวประมงในพื้นได้รับทราบ ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 

“คนสำราญ งานสำเร็จ”

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 19-22 เมษายน 2565   236   รายงานภาพกิจกรรมจิตอาปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่่องในวันข้าราชการพลเรือน ภายใต้โครง...  224  ขอรายงานภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565   194  รายภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2565   176  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   169  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565   140  รายงานภาพกิจกรรมติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ...  139  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565   135  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565   131  ขอรายงานภาพกิจกรรมร่วมประชุมการการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ