รายงานภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)


รายงานภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. - 12.00 น. นปจ.เขื่อนบางลาง (ยะลา) สังกัด ศปจ.สุราษฏร์ธานี โดยนายเล็ก บัวชุม ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อหารือข้อราชการสำคัญของหน่วยงานต่างๆ โดยหน่วยฯ ได้ประชาสัมพันธ์การห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้ยาเบื่อเมาฯ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอำเภอบันนังสตา ตำบลบังนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้.

                                                                                                        “คนสำราญ งานสำเร็จ”

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   219   กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565   186  กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 28-29 มิถุนายน 2565   180  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 14-17 มิถุนายน 2565   171  รายงานภาพกิจกรรมควบคุมการทำการประมงวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565   167  รายงานภาพกิจกรรมร่วมเข้าแถวฌครารพธงชาติ 25 กรกฎาคม 2565   162  รายงานภาพกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี ศรีสิน...  156  รายงานภาพกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ...  132  รายงานภาพกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...  127  รายงานภาพกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 4 สิงหาคม 25...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา)

     หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา หมู่ที่ 1ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130    banglang21@gmail.com   073-281072   073-281072   แฟนเพจ