ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 63 นปจ.เขื่อนน้ำอูน สกลนคร สังกัด ศปจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี2563 ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดบึงกาฬ ชปพ.ประมง และชุมชนบ้านหนองฆ้องคำ ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย ขนาด 15-25ซม. จำนวน 1,000 ตัว ลงในเขตอนุรักษ์โครงการฯ หนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬอนึ่ง พันธุ์ปลาสวายได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (243)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (242) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (220) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (207) king.. (200) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (189) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (186) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (180) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (175) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (170) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (168) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (163) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (161) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (157) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (150) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (143) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (129) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (118) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (111) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (90)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

     127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160